Cоціалістична партія Олександра Мороза: “Як організована влада, так люди і живуть”

Чи зможе нинішня влада служити на благо народу, а не в особистих інтересах? Для цього, потрібно, щоб вона була народу підконтрольна. Сьогодні народ може певним чином контролювати діяльність місцевих виборних органів. Але вони позбавлені спроможності ефективно займатися проблемами людей. Тому контроль з їхнього боку безпредметний, себто нічого не вартий.

Реальна влада здійснюється призначенцями, що знаходяться в системі адміністрації. А вони народом не обираються, йому не підзвітні, отже, чужі для народу. Тим самим перекреслюється норма Конституції про те, що народ є джерелом влади. В Україні це слабке джерельце потрібне лише на короткий період – для виборів.
Вся логіка нашої діяльності щодо системи влади зводиться до того, щоб реальну владу мали виборні структури, відібравши її у тих, хто владу привласнив (можна сказати: узурпував). Ліквідація «вертикалі влади» конче необхідна. Ради, їхні виконкоми повинні здійснювати реальну владу, для чого слід (після внесення змін в деякі статті Конституції) змінити законодавство, зокрема, про бюджетну і податкову системи.
Йдеться про європейську модель управління, де ключовою ланкою і є самоврядність. В таких умовах і громадяни відчувають свою відповідальність за дії влади, бо від неї залежить як вони живуть. Тому під час виборів там «не ходить» гречка, немає кумівства, погроз «начальства», переписування протоколів. Немає і розкрадання бюджету, хабарництва, будівництва «хаток» та інших наслідків корупції. Влада на виду у людей, діє прозоро, при потребі радиться з ними через опитування, референдуми, звітує про свою діяльність. І серед людей немає «моя хата скраю».
Такої зміни системи влади ми і добиваємось. В тім суть справжньої децентралізації, а не в розмовах про нібито передачу влади «вниз». Не треба щось «передавати», треба ліквідувати «вертикаль» (за яку чіплялись усі президенти) і створити умови, щоб владу мав народ. Не даровану, бо влада – його право!
Якщо не змінити систему влади, в країні залишиться все так, як є нині, з прискореним просуванням до катастрофи, до втрати державності.
Яким чином скоротити відстань між багатіями та бідними? Чи це взагалі можливо та при яких умовах? Питання дуже широке. Відповідь на нього – вся програмна заява партії.
Ми вважаємо недопустимим те, що є в нашій країні: купка «достойників» жирує, а переважна більшість населення злидарює. Є показник, що оцінює рівень справедливості в країні. Якщо статки 10% найбагатших в країні в 6-10 разів більші, ніж статки 10% найбідніших, то така країна благополучна, стабільна. Приклад Швеції, Данії, Австрії та інших показує, що це справді так. А в Україні згадане співвідношення найгірше в Європі, – більше, ніж 50 (!). Причому, таке розшарування виникло за короткий період – приблизно за двадцять років, що тим більше свідчить про несправедливість, про неправильно організоване життя в країні, неправильну систему влади. Досвід показує: як організована влада, так люди і живуть.

ТОМУ НАШІ ЦІЛІ:
◆ змінити систему влади, перемістити її туди, де живуть і працюють громадяни, під їхній постійний контроль;
◆ всю повноту влади – органам місцевого самоврядування, переглянувши бюджетне і податкове законодавство, створивши умови, щоб в населених пунктах, районах і областях керували обрані, а не призначені;
◆ розмежувати бізнес і владу, чого вимагає і Конституція;
◆ ввести майнову (а не політичну) люстрацію;
◆ запровадити диференційоване оподаткування (більший дохід = більший податок).
Ці та інші заходи будуть ефективні для відновлення і розвитку економіки країни, стимулювання власного виробництва.