Політична партія Олександра Мороза “За правду і справедливість”, змінила назву на “Соціалістичну партію Олександра Мороза”

В БЕРЕЗНІ 2018 РОКУ ВІДБУВСЯ З’ЇЗД ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА “ЗА ПРАВДУ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ”, НА ЯКОМУ ОДНОГОЛОСНО БУЛО ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПАРТІЇ В “СОЦІАЛІСТИЧНУ ПАРТІЮ ОЛЕКСАНДРА МОРОЗА”

Розглянувши низку питань, що стосуються нинішньої соціально-економічної та політичної ситуації в країні, з’їзд визначив невідкладні завдання для активу. Вони, безперечно, стосуються участі партії в згуртуванні людей для відстоювання своїх прав, для припинення свідомого руйнування держави нинішньою владою.
В зв’язку з потребою об’єднання позиції позапарламентських партій і громадських організацій, особливо під час ближчих неминучих політичних кампаній та для ідентифікації нашої партії серед населення і припинення спекуляцій довкола назви «соціалістична», з’їзд ухвалив рішення щодо перейменування партії. Тепер вона має назву «Соціалістична партія Олександра Мороза». Це повністю відображає суть і ставлення до політичного процесу, розпочатого восени 1991 року. Процесу, до якого не мають жодного відношення різні псевдосоціалісти.

Партія зареєстрована Міністерством юстиції України минулого тижня